தலைமை ஆசிரியர்


Français directeur d'école
Albanais drejtor i shkollës
Allemand Schuldirektor
Anglais headteacher
Arabe مدير مدرسة
Chinois 校长
Espagnol director de escuela
Grec διευθυντής σχολείου
Hébreu מנהל בית ספר
Italien preside
Portugais diretor da escola
Roumain director de școală
Russe директор школы
Soninké xaranla yinmakke (yugo)
Turc okul müdürü
Ukrainien директор школиஆரம்ப பள்ளி மழலையர் வகுப்பு யார்