தாத்தா பாட்டி


Français grands-parents
Albanais gjysherit
Allemand Grosseltern
Anglais grandparents
Arabe أجداد
Chinois 祖父母
Espagnol abuelos
Grec παππούδες
Hébreu סבא וסתא
Italien nonni
Portugais avós
Roumain bunici
Russe бабушка и дедушка
Soninké kisemanu do mamanu
Turc büyük ebeveynler
Ukrainien дідусь та бабуся
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு