தூக்கம்


Français sommeil
Albanais gjumë
Allemand Schlaf
Anglais sleep
Arabe نوم
Chinois 睡眠
Espagnol sueño
Grec ύπνος
Hébreu שינה
Italien sonno
Portugais sono
Roumain somn
Russe сон
Soninké Xenqo
Turc uyku
Ukrainien сонஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு