தெற்கு


Français Sud
Allemand Süden
Anglais South
Arabe جنوب
Chinois
Espagnol sur
Grec Νότος
Italien Sud
Portugais sul
Roumain Sud
Russe юг
Soninké Banbuxu
Turc Güney
Ukrainien Південьஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்