தேவையான


Français nécessaire
Albanais dobishëm/ nevojshëm
Allemand nötig
Anglais necessary
Arabe لازم
Chinois 必要
Espagnol necesario
Grec απαραίτητο
Hébreu נחוץ
Italien necessario
Portugais necessário
Roumain necesar
Russe необходимо
Soninké (fo) nafante
Turc gerekli
Ukrainien необхіднийஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிர்வாகம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு