தொற்று


Français contagieux
Allemand ansteckend
Anglais contagious
Arabe معدي
Chinois 传染
Espagnol contagioso
Grec Μεταδοτικός
Italien contagioso
Portugais contagioso
Roumain contagios
Russe заразительно
Soninké janbandaana
Turc bulasici
Ukrainien заразнийஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு