தொழில்நுட்ப பாடம்


Français technologie
Albanais teknologjia
Allemand Technologie
Anglais design and technology
Arabe التكنولوجيا
Chinois 通用技术
Espagnol tecnología
Grec τεχνολογία
Hébreu טכנולוגיה
Italien tecnologia
Portugais tecnologia
Roumain technologie
Russe технология
Soninké fotagandimoxo
Turc teknoloji
Ukrainien технологіяகல்லூரி பாடங்கள்