நண்பன்


Français ami
Albanais shok/mik
Allemand Freund
Anglais friend
Arabe صديق
Chinois 朋友
Espagnol amigo
Grec φίλος
Hébreu חבר
Italien amico
Portugais amigo
Roumain prieten
Russe друг
Soninké mejanyugo
Turc arkadaş
Ukrainien друг
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்