நதி


Français fleuve
Albanais lumi
Allemand Strom / Fluss
Anglais river
Arabe نهر
Chinois
Espagnol río
Grec ποτάμι
Italien fiume
Portugais rio
Roumain fluviu
Russe река
Soninké fanŋe
Turc irmak
Ukrainien річкаஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்