நதி


Français fleuve
Albanais lumi
Allemand Strom / Fluss
Anglais river
Arabe نهر
Chinois
Espagnol río
Grec ποτάμι
Hébreu נהר
Italien fiume
Portugais rio
Roumain fluviu
Russe река
Soninké fanŋe
Turc ırmak
Ukrainien річка
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்