நாளை


Français demain
Allemand morgen
Anglais tomorrow
Arabe غدا
Chinois 明天
Espagnol mañana
Grec αύριο
Hébreu מחר
Italien domani
Portugais amanhã
Roumain mâine
Russe завтра
Soninké xunbane
Turc yarin
Ukrainien завтраஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு