நிகழ்காலம்


Français présent
Albanais prezent
Allemand anwesend
Anglais present
Arabe حاضر
Chinois 出席
Espagnol presente
Grec παρών
Hébreu נוכח
Italien presente
Portugais presente
Roumain prezent
Russe присутсвует
Soninké nan ña yere
Turc mevcut
Ukrainien присутнійஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு