நிகழ்ச்சி


Français spectacle
Albanais shfaqje
Allemand Aufführung / Vorstellung
Anglais show
Arabe عرض
Chinois 表演
Espagnol espectáculo
Grec θέαμα
Hébreu הופעה
Italien spettacolo
Portugais espetáculo
Roumain spectacol
Russe спектакль
Soninké dinme
Turc gösteri
Ukrainien вистава/спектакльஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு