நிகழ் காலம்


Français présent
Allemand Gegenwart
Anglais present
Arabe الحاضر
Chinois 现在时
Espagnol presente
Grec ενεστώτας
Hébreu הווה
Italien presente
Portugais presente
Roumain prezentul
Russe настоящее время
Soninké saasa /waca
Turc simdiki zaman
Ukrainien теперішній часஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு