நிகழ் காலம்


Français présent
Albanais tashme
Allemand Gegenwart
Anglais present
Arabe الحاضر
Chinois 现在时
Espagnol presente
Grec ενεστώτας
Hébreu הווה
Italien presente
Portugais presente
Roumain prezentul
Russe настоящее время
Soninké saasa /waca
Turc şimdiki zaman
Ukrainien теперішній часஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு