நிறங்கள்


Français couleurs
Albanais ngjyrat
Allemand Farben
Anglais colours
Arabe ألوان
Chinois 颜色
Espagnol colores
Grec χρώματα
Hébreu צבעים
Italien colori
Portugais cores
Roumain culori
Russe цвета
Soninké jiinu
Turc renkler
Ukrainien кольориஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிறங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு