நிலத்தோற்றம்


Français paysage
Albanais peizazhet
Allemand Landschaft
Anglais landscape
Arabe منظر
Chinois 风景
Espagnol paisaje
Grec περιοχή
Hébreu נוף
Italien paesaggio
Portugais paisagem
Roumain peisajul
Russe пейзаж
Soninké ɲiiɲingiya
Turc peyzaj
Ukrainien пейзажஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்