நீங்கள் எங்களோடு வர முடியுமா?


Français Pouvez-vous nous accompagner ?
Allemand Können Sie uns begleiten ?
Anglais Can you come with us?
Arabe هل بإستطاعتكم مرافقتنا ؟
Chinois 您愿意陪同我们外出活吗?
Espagnol ¿Puede acompañarnos?
Grec Μπορείτε να μας συνοδεύσετε;
Hébreu האם את/אתה יכול ללוות אותנו
Italien Può accompagnarci ?
Portugais pode acompanhar-nos?
Roumain Puteți să ne însoțiți ?
Russe вы можете прийти с нами?
Soninké xa rawa o tunsiini
Turc Bize eslik edebilir misiniz ?
Ukrainien Ви можете нас провести?ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு