நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்கள்


Français Vous choisissez
Allemand Sie wählen
Anglais you choose
Arabe تختارون
Chinois 您选择
Espagnol usted elige
Grec επιλέγετε
Hébreu אתם בוחרים
Italien Può scegliere
Portugais a escolha é sua
Roumain Dumnevoastră alegeți
Russe вы выбираете
Soninké xa sugandi
Turc siz seçiyorsunuz
Ukrainien Ви обираєтеஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி சேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு