நீலம்


Français bleu
Albanais blu
Allemand blau
Anglais blue
Arabe أزرق
Chinois 蓝色
Espagnol azul
Grec μπλέ
Hébreu כחול
Italien blu
Portugais azul
Roumain albastru
Russe синий
Soninké bula
Turc mavi
Ukrainien синій/блакитнийஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நிறங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு