நீளம்


Français longueur
Albanais gjatësia
Allemand Länge
Anglais length
Arabe طول
Chinois 长度
Espagnol ancho
Grec μήκος
Hébreu אורך
Italien lunghezza
Portugais comprimento
Roumain lungimea
Russe длина
Soninké giiloye
Turc uzunluk / boy
Ukrainien довжинаஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி