நூலகம்


Français bibliothèque
Albanais biblioteka
Allemand Bibliothek
Anglais library
Arabe مكتبة
Chinois 图书馆
Espagnol biblioteca
Grec βιβλιοθήκη
Hébreu ספרייה
Italien biblioteca
Portugais biblioteca
Roumain bibliotecă
Russe библиотека
Soninké kitaabinkonpe
Turc kütüphane
Ukrainien бібліотека
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி இடம் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு