நோய் அறிகுறி


Français symptômes
Albanais simptomat
Allemand Symptome
Anglais symptoms
Arabe أعراض
Chinois 症状
Espagnol síntomas
Grec συμπτώματα
Hébreu תסמינים
Italien sintomi
Portugais sintomas
Roumain simptome
Russe симптомы
Soninké (watten) taagumansu
Turc semptomlar
Ukrainien симптомиஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு