பகல்


Français matin
Albanais mëngjes
Allemand Morgen
Anglais morning
Arabe صباحا
Chinois 早上
Espagnol mañana
Grec πρωί
Hébreu בוקר
Italien mattina
Portugais manhã
Roumain dimineață
Russe утро
Soninké soxuba / suxuba
Turc sabah
Ukrainien ранокஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு