பகிஷ்கரிப்பில்


Français (professeurs) en grève
Albanais (profesorët) në grevë
Allemand sreikende Lehrer
Anglais on strike
Arabe الأساتذة في إضراب
Chinois 老师罢工
Espagnol en huelga
Grec σε απεργία
Hébreu מורים שובתים
Italien in sciopero
Portugais (professores) em greve
Roumain în grevă
Russe на забастовке
Soninké (xaranmoxon) da gollen sigindi
Turc öğretmenler grevde
Ukrainien вчителі бастують
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலையர் வகுப்பு