பசை


Français colle
Albanais ngjitës
Allemand Kleber
Anglais glue
Arabe غراء
Chinois 胶水
Espagnol pegamento
Grec κόλλα
Hébreu דבק
Italien colla
Portugais cola
Roumain lipici
Russe клей
Soninké mele
Turc yapıştırıcı
Ukrainien клейஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலையர் வகுப்பு