பந்து


Français ballon
Albanais top
Allemand Ball
Anglais ball
Arabe كرة
Chinois
Espagnol pelota
Grec μπάλα
Hébreu כדור
Italien pallone
Portugais bola
Roumain minge
Russe мяч
Soninké xooda
Turc top
Ukrainien м'ячஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு