பற்கள்


Français dents
Albanais dhëmbët
Allemand Zähne
Anglais teeth
Arabe أسنان
Chinois 牙齿
Espagnol dientes
Grec δόντια
Hébreu שיניים
Italien denti
Portugais dentes
Roumain dinți
Russe зубы
Soninké kanbo
Turc dişler
Ukrainien зубиஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு