பலகோணம்


Français polygone
Albanais poligon / shumëkëndësh
Allemand Vieleck
Anglais polygon
Arabe شكل هندسي
Chinois 多角形
Espagnol polígono
Grec πολύγωνο
Hébreu מצולע
Italien poligono
Portugais polígono
Roumain poligon
Russe многоугольник
Soninké konpojungujungunte
Turc çokgen
Ukrainien багатокутникஆரம்ப பள்ளி கணக்கு கல்லூரி