பள்ளிக்கும் பெற்றோருக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறிப்பேடு


Français cahier de liaison
Allemand Heft für die Elternkommunikation
Anglais home/school notebook
Arabe دفتر المتابعة
Chinois 家校联系册
Espagnol cuaderno de comunicación
Grec τετράδιο επικοινωνίας (με την οικογένεια)
Italien libretto delle comunicazioni
Portugais caderneta escolar
Roumain carnet de corespondenţă cu părinţii
Russe дневник общения
Soninké Xibaarindinden kitaabinlenme
Turc veli ile ögretmen arasinda iletisim saglamak için kullanilan defter
Ukrainien щоденникஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பள்ளிப்பருவம்