பள்ளி செவிலியர்


Français infirmière scolaire
Albanais infermiera e shkollës
Allemand Schulkrankenschwester
Anglais school nurse
Arabe ممرضة المدرسة
Chinois 学校护士
Espagnol enfermera escolar
Grec σχολική νοσηλεύτρια
Hébreu אחות בית ספר
Italien infermiera scolastica
Portugais enfermeira escolar
Roumain infirmieră școlară
Russe школьная медсестра
Soninké jarandaana demadaana
Turc okul hemşiresi
Ukrainien шкільна медсестраஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு யார்