பள்ளி நேரத்திற்குப் பின் நடக்கும் செயல்பாடுகள்


Français activités après l'école
Albanais akitivitetet pas shkollës
Allemand ausserschulische Aktivitäten
Anglais after-school activities
Arabe أنشطة بعد المدرسة
Chinois 课后活动
Espagnol actividates después de la escuela
Grec εξωσχολικές δραστηριότητες
Hébreu פעילויות אחרי בית הספר
Italien attività pomeridiane
Portugais atividades extra-curriculares
Roumain activități extra-școlare
Russe занятия после школы
Soninké xaranfalle gollu
Turc okul sonrası etkinlikler
Ukrainien позашкільна діяльністьஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலையர் வகுப்பு