பழங்கள்


Français fruit
Albanais frut
Allemand Frucht / Obst
Anglais fruit
Arabe فاكهة
Chinois 水果
Espagnol fruta
Grec φρούτο
Hébreu פרי
Italien frutto
Portugais fruta
Roumain fructe
Russe фрукт
Soninké yittirenme
Turc meyve
Ukrainien фруктஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு