பாடம்


Français leçon
Albanais mësim
Allemand Lektion / Stunde
Anglais lesson
Arabe درس
Chinois
Espagnol lección
Grec μάθημα
Hébreu שיעור
Italien lezione
Portugais lição
Roumain lecție
Russe урок
Soninké xaranta
Turc ders
Ukrainien урокஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி