பாலாடைக்கட்டி


Français fromage
Allemand der Käse
Anglais cheese
Arabe جبنة
Chinois 奶酪
Espagnol queso
Grec τυρί
Hébreu גבינה
Italien formaggio
Portugais queijo
Roumain brânză
Russe сыр
Soninké foromaasi
Turc peynir
Ukrainien сирஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு