பிரஞ்சு


Français français
Albanais frëngjisht
Allemand Französisch
Anglais French
Arabe الفرنسية
Chinois 法语
Espagnol francés
Grec γαλλικά
Hébreu צרפתית
Italien francese
Portugais francês
Roumain franceză
Russe французский
Soninké faranse
Turc Fransızca
Ukrainien французька мова
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பாடங்கள்