பிரிப்பான்கள்


Français intercalaire
Albanais mot inexistant
Allemand Trennblatt
Anglais divider
Arabe أوراق تصنيف إضافية
Chinois 隔页纸
Espagnol divisor
Grec διαχωριστικό φύλλο
Italien divisore
Portugais separador
Roumain intercalar
Russe разделитель
Soninké kaayitinaxanda
Turc Pergel
Ukrainien розділювач сторінокஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள்