பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறதா ?


Français L'enfant a-t-il de la température ?
Albanais a ka fëmija temperature ?
Allemand Hat das Kind Fieber / erhöhte Temperatur ?
Anglais Does the child have a temperature ?
Arabe الطفل هل لديه حرارة؟
Chinois 孩子发烧了吗 ?
Espagnol ¿El niño tiene fiebre?
Grec το παιδί έχει πυρετό
Hébreu האם לילד יש חום?
Italien Il bambino ha la febbre?
Portugais a criança está com febre?
Roumain copilul are temperatură ?
Russe у ребёнка есть температура?
Soninké fatankumun wa leminen wa ba?
Turc Çocugun atesi var mi?
Ukrainien У дитини підвищена температура?ஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு