பிள்ளை காலையில் உண்ண வேண்டும்


Français L'enfant doit manger le matin.
Allemand Das Kind muss morgens etwas essen.
Anglais Children need to eat in the morning
Arabe الطّفل يجب أن يأكل في الصّباح
Chinois 孩子必须吃早餐
Espagnol El niño debe comer en las mañanas
Grec Το παιδί πρέπει να τρώει το π
Hébreu הילד צריך לאכול בבוקר
Italien Il bambino deve mangiare la ma
Portugais a criança deve comer de manhã.
Roumain Copilul trebuie sa mănânce dimineața
Russe Ваш ребёнок должен позавтракать по утра
Soninké leminen nan xawa yigene soxuban
Turc Çocugun sabah yemesi gerekir.
Ukrainien Дитина повинна їсти вранці.ஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு