புகைப்படம்


Français photo
Albanais foto
Allemand Foto
Anglais photo
Arabe صورة
Chinois 照片
Espagnol foto
Grec φωτογραφία
Hébreu תמונה
Italien foto
Portugais fotografia
Roumain fotografie
Russe фотография
Soninké natali
Turc fotograf
Ukrainien фотоஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி சேர்க்கைகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு