புரிந்துகொள்ள


Français comprendre
Albanais me kuptu
Allemand verstehen
Anglais understand
Arabe يفهم
Chinois 理解
Espagnol entender
Grec καταλαβαίνω
Hébreu להבין
Italien capire
Portugais compreender
Roumain a înțelege
Russe понимать
Soninké na a faamu
Turc anlamak
Ukrainien розумітиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு