புவியியல் பாடம்


Français géographie
Albanais gjeografia
Allemand Geographie
Anglais geography
Arabe جغرافيا
Chinois 地理
Espagnol geografía
Grec γεωγραφία
Hébreu גיאוגרפיה
Italien geografia
Portugais geografia
Roumain geografie
Russe география
Soninké ɲiiɲanberanxaranŋe
Turc coğrafya
Ukrainien географіяஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பாடங்கள்