பெண்டிங் ஸ்டிக்


Français feutre
Albanais marker
Allemand Filzstift
Anglais felt pen
Arabe قلم لبادي
Chinois 彩笔
Espagnol plumón
Grec μαρκαδόρος
Hébreu טוש
Italien pennarello
Portugais marcador
Roumain cariocă
Russe фломастер
Soninké fetiri
Turc keçeli kalem
Ukrainien фломастерஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு