பெற்றோர் பிரதிநிதிகளின் தேர்தல்


Français élection des parents d'élèves
Albanais zgjedhja e prindërve të nxensavë
Allemand Wahl der Elternvertreter
Anglais school board election
Arabe انتخابات أهالي التلاميذ
Chinois 家长代表选举
Espagnol Elección de padres representantes
Grec εκλογή γόνεων
Hébreu בחירת הורים
Italien elezioni dei rappresentanti dei genitori
Portugais eleição dos representantes dos pais
Roumain alegerea comitetului de părinţi
Russe выборы родительского комитета
Soninké Xaranlensaaranon sugandinde
Turc öğrenci velisi seçimleri
Ukrainien вибори батьківського комітетуஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பள்ளிப்பருவம்