பொருட்கள்


Français matériel
Albanais material
Allemand Material
Anglais items
Arabe أشياء المدرسة
Chinois 材料
Espagnol equipo
Grec υλικό
Hébreu ציוד
Italien materiale
Portugais material
Roumain material
Russe вещи
Soninké yokku
Turc malzeme
Ukrainien матеріалஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பொருட்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு