பேச்சு சிகிச்சை உதவியாளர்


Français aide orthophoniste
Allemand Hilfskraft der Logopädin
Anglais speech therapist aide
Arabe مساعدة في علاج النطق
Chinois 正音科医生的助手
Espagnol Asistencia en logopedia
Grec βοήθεια λογοθεραπευτή
Hébreu עוזר קלינאית תקשורת
Italien aiuto logopedista
Portugais assistente de terapeuta da fala
Roumain asistent ortofonist
Russe логопедическая помощь
Soninké Neeninxaayandan deemande
Turc konusma terapisi yardimi
Ukrainien асистент логопедаஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு