பேச


Français parler

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
me fol/ me u shpreh
Allemand sprechen
Anglais speak
Arabe يتكلم
Chinois
Espagnol hablar
Grec μιλάω
Hébreu לדבר
Italien parlare
Portugais falar
Roumain a vorbi
Russe говорить
Soninké nan sefe
Turc konusmak
Ukrainien говорити/розмовлятиஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு