மக்கள் தொகை


Français population
Albanais popullsia
Allemand Bevölkerung
Anglais population
Arabe تعداد سكاني
Chinois 人口
Espagnol población
Grec πληθυσμός
Hébreu אוכלוסייה
Italien popolazione
Portugais população
Roumain populație
Russe население
Soninké saranjama
Turc nüfus
Ukrainien населенняஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி புவியியல் பாடம்