மசித்த​ உணவு


Français purée
Albanais pure patatesh
Allemand Brei
Anglais mash
Arabe وجبة مهروسة
Chinois
Espagnol puré
Grec πουρές
Hébreu פירה
Italien purea
Portugais puré
Roumain pireu de cartofi
Russe пюре
Soninké fonxalliyinsinte
Turc püre
Ukrainien пюреஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு