மச்சான்


Français cousin
Albanais kushëriri
Allemand Cousin
Anglais cousin
Arabe ابن العمّ / ابن الخال
Chinois 表兄弟
Espagnol primo
Grec ξάδερφος
Hébreu בן דוד
Italien cugino
Portugais primo
Roumain verișor
Russe двоюродный брат
Soninké xoxonayugo/gidayugo
Turc kuzen
Ukrainien двоюрідний брат
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு