…மணிக்கு பாடங்கள் தொடங்கும்


Français Les cours commencent à...

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
mësimët fillojnë në
Allemand Der Unterricht fängt um …. Uhr an.
Anglais Classes begin at ...
Arabe الدرس يبدئ في
Chinois [时间] 开始上课
Espagnol El curso comienza a...
Grec τα μαθήματα ξεκινούν στις
Hébreu השיעורים מתחילים ב
Italien Le lezioni iniziano alle...
Portugais as aulas começam a…
Roumain cursurile încep la
Russe уроки начинаются в
Soninké xaranŋun wa jopene
Turc Açilan kurslar...
Ukrainien Уроки починаються о…கல்லூரி நேரங்கள்