…மணிக்கு மூடப்படும்


Français ferme à

Notice: Undefined index: sq in /home/lexilalahk/www/v2/wp-content/themes/lexilala/template-parts/content-terme.php on line 82
mbyllët në
Allemand macht um …. Zu
Anglais closes at
Arabe يغلق في
Chinois [时间]关门
Espagnol cierra a
Grec κλείνει στις
Hébreu סוגר ב-
Italien chiude alle
Portugais fecha a
Roumain se închide la
Russe закрывается в
Soninké a wa teqene
Turc kapali
Ukrainien зачиняється оஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி நேரங்கள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு